บริการของเรา

บริการซ่อมโปรเจคเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้ออะไหล่ครบวงจรเช่นเมนบอร์ดแผ่นสร้างสัญญาณภาพ(LCD),
แผ่นสร้างสัญญาณสี(FILTER)หลอดภาพ(LAMP)และเพาเวอร์ชัพพลาย(POWERSUPPLY) โดยทีมช่างฝีมือมาตรฐานประสบการณ์มากกว่า10ปีเน้นคุณภาพอะไหล่แท้จากต่างประเทศ ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่รับประกันการซ่อม 3 เดือน
บริษัทมีบริการตรวจเช็คอาการเครื่องฟรี
ไม่เสียค่าใช้จ่าย:กรณีซ่อมไม่ได้/ไม่มีอะไหล่/เสนอราคาแล้วไม่อนุมัติซ่อม
มาตรฐานของบริษัท:จะนำเครื่องเข้ามาตรวจเช็คอาการว่ามีสาเหตุใดบ้าง และทางบริษัทจะทำการเสนอราคาอะไหล่ให้ทางลูกค้าก่อนที่ทำการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ ซึ่งถ้าทางลูกค้าทำการอนุมัติหรือแฟกส์ใบสั่งจ้างมาทางบริษัทจะทำการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศทันที รออะไหล่ประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนและช่างผู้ฝีมือจะทำการซ่อม

หนึ่งเดียวในประเทศ
กล้าพิสูจน์ความเป็นมาตรฐานและประสิทธิภาพ


บริษัท ฐาน โปรเจคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 1667 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel : 02-611-6212 ,02-611-5515 Fax : 02-611-8882
Email : info@tprojector.com www.tprojecto.com , www. projetorsc.com